Stockholm 17:30
0,00% Idag
+23,68% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-05 15:07:34

SBB: BLANKNING MINSKAT EFTER KONVERTERING AV OBLIGATIONSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Andelen blankat kapital i SBB har fallit de senaste dagarna, enligt Finansinspektionens blankningsregister.

Minskningarna började efter att bolaget den 21 juni erbjudit frivillig konverteringsrätt av efterställda tvingande konvertibler om 2,75 miljarder kronor som förfaller 2023.

Som mest var över 5 procent av aktierna i SBB publikt blankade, en siffra som i dag rör sig ned till drygt 2,6 procent.

Under måndagen flaggade Sculptor Capital Management att kapitalförvaltaren gått under den rapporteringsskyldiga gränsen om 0,5 procent.

Två publika blankare kvarstår dock – BNP Paribas och Arrowstreet som är korta 1,5 respektive 1,1 procent av bolaget.

Hela 97,2 procent av det sammanlagda nominella beloppet av konvertibler som ursprungligen emitterades och för närvarande är utestående har blivit giltigt inlämnade för konvertering enligt inbjudan, framgår av ett pressmeddelande från SBB daterat 28 juni.