Stockholm 17:16
-0,87% Idag
-0,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-18 08:22:57

IRISITY: TILLVÄXT 37% 3 KV, SKA EXPANDERA UTANFÖR SKANDINAVIENSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Irisity, verksamt inom bevakningslösningar med algoritmer, inför ny affärsmodell och går in i expansiv tillväxtfas internationellt.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Den nya affärsmodellen är att erbjuda kunden att betala då det sker ett intrång, inte när det inte händer eller för fellarm.

Vidare avser Irisity att expandera utanför Skandinavien genom en mjukvaru- och tjänstemodell i nära samarbete med väl utvalda ledande säkerhetsaktörer på respektive marknader. Irisity ska då licensiera ut algoritmer och operatörsdelningsnät.

Inledningsvis har 5-8 internationella marknader identifierats där avtalsförhandlingar kommer slutföras under fjärde kvartalet i år och första kvartalet 2018.

"Vi räknar med första kundprojekt och intäkt från dessa marknader from Q1-18. Målsättningen är att teckna licenstagare i minst 10 länder/marknader utanför Skandinavien vid utgången av 2018", heter det.


Irisity kom även med rapport för tredje kvartalet 2017 på onsdagsmorgonen.

Under kvartalet uppgick omsättningen till 9,2 miljoner kronor, en ökning med 37 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Bruttomarginalen blev 77 procent, mot 74,1 procent i fjol.

Ebitda uppgick till 1,8 miljoner kronor (0,2).

Kassaflödet från löpande verksamheten före förändringar i rörelsekapital uppgick till 1,5 miljoner kronor (0).