Stockholm 12:16
-0,10% Today
+0,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-08-30 12:24:52

CROWDSOFT TECHNOLOGY: MÅL SÄKRA NÅGRA AFFÄRER I HÖSTSTOCKHOLM (Direkt) Crowdsoft Technology har som mål att ta några affärer i mål under hösten, nu när bolaget ser att kunder börjar få sina budgetar på plats.

När dessa affärer har tagits kommer Crowdsoft att satsa ytterligare inom dessa första segment för att repetera och skala dessa affärer.

Det skriver bolaget i sin delårsrapport.


ANDRA KVARTALET (APRIL - JUNI)

Nettoomsättning 15.000 kr (0)

Rörelseresultat -2,7 mln kr (-1,1)

Soliditet 74% (17)

Resultat per aktie efter finansiella poster -0:02 kr (-0:02)