Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-16 16:12:24

MAKRO: NÅGRA PUNKTER ATT BEVAKA KOMMANDE VECKAMÅNDAG DEN 19 MARS

==================

G20: finansministrar och centralbankschefer möts i Buenos Aires

Mötet ska bland annat avhandla regleringar av kryptovalutor. Det är nog en lågoddsare att även handelsfrågor kommer att diskuteras, efter Donalds Trumps tullar på stål och aluminium som följts av utspel från USA om hårdare tullar mot Kina.TISDAG DEN 20 MARS

==================

kl 10.30: Storbritannien: KPI, PPI februari

Medan många andra centralbanker brottas med för låg inflation ligger inflationen i Storbritannien väl över Bank of Englands mål på 2%. Inflationen var 3,0% i januari och väntas sjunka till 2,8% i februari. Kärninflationen väntas sjunka till 2,5% från 2,7%.

Nomura räknar också med 2,8% för KPI-inflationen och hänför den väntade nedväxlingen från januari till baseffekter för livsmedel och transporter De tror att inflationen gradvis kommer att sjunka senare under året, när effekterna av tidigare pundförsvagning avtar.

BOE själva räknade i sin senaste prognos med en inflation över målet under hela prognosperioden till och med 2020.


kl 11.00: Tyskland: ZEW-index mars

Indexet, som mäter tyska investerares och analytikers förväntningar på ekonomin, sjönk tillbaka förra månaden och väntas nu fortsätta ned till 13,0 i mars från 17,8 i februari.

Commerzbank räknar med ett rejält fall, till -5,0, på grund av risken för ett handelskrig och den starkare euron. De noterar att ZEW-index inte tilldragit sig något större intresse på sistone, men skulle de få rätt i sin prognos räknar de med att marknaden kommer att notera utvecklingen.ONSDAG DEN 21 MARS

==================

kl 10.30: Storbritannien: arbetslöshet januari

Arbetslösheten i Storbritannien är på låga nivåer, 4,4% under tremånadersperioden till och med december, vilket ändå var över väntade 4,3%. För tremånadersperioden till och med januari väntas arbetslösheten ligga kvar på 4,4%.

Nog så viktigt är dock löneökningarna, som liksom på många andra håll varit envist låga trots en allt starkare arbetsmarknad, men där det i Storbritannien finns tecken på en högre ökningstakt på senare tid. För tremånadersperioden till och med januari väntas lönerna öka 2,6% y/y, efter 2,5% senast.


kl 19.00: Fed: räntebesked

Detta blir det första mötet som Fed-chef för Jerome Powell, med nya prognoser och presskonferens.

En stark arbetsmarknad, god global konjunktur, ökat förtroende om inflationsuppgången och en skjuts från finanspolitiska lättnader talar för att Federal Reserve går vidare med normaliseringen av penningpolitiken. Samtliga 104 bedömare i Reuters enkät väntar sig en höjning med 25 punkter till ett intervall för Fed funds på 1,50-1,75 procent.

Fokus ligger därmed främst på vad som görs med räntebanan, "dot plot". I december låg medianprognosen på tre räntehöjningar i år, men en del Fed-ledamöter har indikerat en beredskap att dra upp sina prognoser.

SEB skriver att även om det är troligt att några FOMC-ledamöter ändrat sin hållning och nu ser fyra höjningar i år så kommer det inte att vara tillräckligt för att dra upp medianprognosen. Men själva tror de att fyra höjningar kommer att bli Feds officiella prognos senare i år, medan marknaden prisat in tre höjningar.

"Om våra förväntningar är riktiga och bara några få punkter skiftar till fyra höjningar snarare än tre under 2018 så bör marknadsreaktionen bli måttlig", skriver SEB.

Räntorna bör också bara stiga måttligt men Fed-mötet kan ändå orsaka högre långräntor kommande veckor. Om revideringarna av punkterna skulle vara tillräcklig för att ändra medianprognosen till fyra höjningar så skulle det bli en starkare reaktion, främst för 2-5-åriga statsobligationer.

Vad gäller dollarn har den relativa penningpolitiken tappat sin status som främsta drivkraft för euro/dollar och Fed-mötet väntas inte ge några större reaktioner. Höjd medianprognos kan ge en tillfällig skjuts men knappast ändra ge generella utsikterna i valutaparet, enligt SEB.TORSDAG DEN 22 MARS

===================

kl 10.00: EMU: PMI (prel) mars

Det kombinerade inköpschefsindexet är på fortsatt höga nivåer, men väntas backa för andra månaden i rad i mars, till 56,8 från 57,1 i februari. För tillverkningsindustrin väntas en tredje rak nedgång, till 58,1 från 58,6.

"Även om indikatorerna fortsatt skulle ligga på väldigt höga nivåer, bör sådana nedgångar oundvikligen få i gång en diskussion om huruvida detta markerar början på slutet för den starka uppgången i euroområdet", skriver Commerzbank i ett marknadsbrev.

De menar själva att det är osannolikt, men att det kan vara en indikation på en något svagare tillväxttakt framöver.

Nordea anser att diskussionen om protektionism lär påverka industri-PMI i Tyskland mer än i Frankrike.


kl 10.00: Tyskland: IFO-index mars

I februari sjönk den tyska konjunkturbarometern IFO-index till 115,4 i februari från historiskt höga 117,6 i januari. Det var en större nedgång än väntade 117,0, men fortsatt klart över 20-årsgenomsnittet 103,7.

Det var främst index över utsikterna som dämpades i februari, till 105,4 från 108,3 i januari, medan nedgången för nulägesomdömet var mer måttlig, till 126,3 från 127,8.

En IFO-ekonom kommenterade utfallet och sade att den tyska ekonomin är något mindre "euforisk" och att det starka exportsentimentet hade dämpats något. Ekonomen ville dock inte tala om någon trendvändning ännu, men noterade att avtalet om regeringskoalitionen inte ger något skäl till jubel, snarare måttfullhet.

I mars väntar sig analytikerna att IFO-index ska fortsätta svagt nedåt, och detta gäller för såväl förväntningarna som nulägesomdömet.


kl 13.00: BOE: räntebesked

Vid sitt förra penningpolitiska möte, den 8 februari, lämnade en enig BOE-kommitté visserligen räntan oförändrad, i linje med prognos, men signalerade samtidigt att styrräntan kan komma att behöva höjas tidigare och snabbare framöver än vad man tidigare flaggat för.

Kommittén (MPC) konstaterade att den brittiska ekonomin växer snabbare än vad som bedöms vara uthålligt fram till 2020, vilket innebär en ökad risk för överhettning och att inflationen ligger kvar över 2-procentmålet baserat på aktuella ränteutsikter, som indikerar tre räntehöjningar med 25 punkter de kommande tre åren.

MPC var därför enigt om att "penningpolitiken skulle behöva stramas åt något tidigare och något högre grad under prognosperioden än vad som antogs i novemberrapporten".

Mark Carney, chef för Bank of England, sade vid en pressträff efter räntebeskedet, att det inhemska inflationstrycket sannolikt kommer att stärkas och KPI-inflationen åter stiga över 3 procent på kort sikt. Lönetillväxten kan komma att stiga i linje med KPI-målet.

Att få KPI-inflationen till målet betyder snabbare räntehöjningar, sade han, men tillade att räntehöjningarna kommer att vara gradvisa. Det kommer heller inte att handla om att höja räntorna till nivåerna före finanskrisen och timingen för nästa räntehöjning kommer att bero på ekonomiska data, enligt Carney.

Konsensus inför detta räntemöte är att penningpolitiken lämnas oförändrad.

Commerzbank tycker mötet blir viktigt för den signal det kan skicka om utsikterna för en räntehöjning i maj. De tror dock inte det blir någon överdrivet uttalad guidning.

Veckans brittiska statistik kommer att spela en viktig roll för marknadsförväntningarna, enligt Commerzbank. De tror att statistiken kommer att visa att KPI-inflationen har toppat, men att lönetillväxten fortsätter att röra sig uppåt, vilket skulle stötta synen hos många MPC-medlemmar att en stram arbetsmarknad, och dess påverkan på lönerna, motiverar att en del av den penningpolitiska stimulansen tas bort.


kl 15.45: USA: Markit PMI (prel) mars

I februari steg Markits kombinerade inköpschefsindex (Composite PMI) till 55,8, från 53,8 föregående månad.

Inköpschefsindex för tjänstesektorn steg till 55,9 från 53,3, medan industri-index däremot sjönk till 55,3, från 55,5 månaden före.

För mars ligger konsensusprognoserna på en uppgång till 56,0 för tjänstesektorn och till 55,5 för industrin.


EU: toppmöte

Vid toppmötet, som hålls torsdag-fredag, ska stats- och regeringscheferna i EU27 bland annat anta riktlinjerna för förhandlingarna om den framtida relationen med Storbritannien efter brexit.

I ett linjetal i London i början på mars tog premiärminister Theresa May upp fem "test" som ett avtal måste uppfylla. Bland annat avvisade hon ett brittiskt medlemskap i en tullunion och efterlyste i stället "bredast och djupast möjliga handelsavtal, som täcker fler sektorer och mer samarbete än något annat handelsavtal i världen i dag".

Det slutliga beslutet om att Spaniens ekonomiminister Luis de Guindos blir ny vicechef för Europeiska centralbanken ska också tas vid toppmötet. EU-parlamentet gav ett knappt bifall - många europaparlamentariker invände mot att det kan äventyra ECB:s självständighet att en minister går direkt till jobbet i ECB:s direktion.

EU-ledarna kommer också att hålla en debatt om EU:s uppblossande handelstvist med USA.

Europeiska rådets ordförande Donald Tusk, som är toppmötets ordförande, kommenterade vid en presskonferens i Luxemburg nyligen tweeten från USA:s president Donald Trump om att handelskrig är bra och lätta att vinna.

"I själva verket är motsatsen sann. Handelskrig är dåliga och lätta att förlora", sade Donald Tusk.FREDAG DEN 23 MARS

==================

kl 13.30: USA: order varaktiga varor (prel) februari

I januari sjönk orderingången på varaktiga varor i USA med 3,6%, exklusive transportsektorn var nedgången 0,3%.

För februari väntas den totala orderingången på varaktiga varor ha ökat med 1,6%, och exklusive transportsektorn med 0,5%.

Commerzbank noterar i ett kundbrev att stark efterfrågan både från utlandet och på hemmaplan liksom stimulansen från skattesänkningarna bör få de amerikanska företagen att fortsätta investera i utrustning och mjukvara.

De räknar med att uppgången är brett baserad och lyfter fram att rapporter från Boeing tyder på att flygplansorder antagligen kommer in högre.