Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,29% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-06-17 15:06:08

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Fastpartner AB


Flaggningsmeddelande i Fastpartner AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556230-7867 Fastpartner AB
InstrumentSE0013512506 Aktier
InnehavareLänsförsäkringar Fondförvaltning AB
 
Före transaktionen
Antal aktier10 321 636
Antal rösträtter10 321 636
 
Transaktionen
Skäl för flaggningSälj
Datum2022-06-16
Gränsvärde för antal aktier5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier9 313 204
 - direkt innehavda rösträtter9 313 204
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier4,71 %
 - direkt innehavda rösträtter5,04 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,04 % 9 313 204
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,04 % 9 313 204
 
Totalt antal rösträtter
Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.Attached html: HTML