Stockholm 17:30
-1,08% Idag
-0,50% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 10:00:00

Recipharm publicerar Årsredovisning 2017

Recipharms Årsredovisning för 2017 publiceras idag. Rapporten sammanfattar verksamheten och 2017 års höjdpunkter samt ger en inblick i bolagets strategi.


Årsredovisningen finns som PDF i en länk nedan och även publicerad på www.recipharm.com.

För att beställa ett tryckt exemplar, vänligen skicka ett mail och ange ditt namn och adress till ir@recipharm.com.

För ytterligare information, vänligen besök www.recipharm.com (https://www.recipharm.com/investor-relations) eller kontakta:

ir@recipharm.com,telefon: 08 602 52 00

Denna information är sådan information som Recipharm AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 april 2018, klockan 10:00.

Om Recipharm
Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag. Bolaget omsätter cirka 5,3 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverknings­anläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Recipharms B-aktie (RECI B) är noterad på Nasdaq Stockholm.

För mer information besök företagets hemsida www.recipharm.com.Recipharm AB (publ), Org. nr 556498-8425

Adress Box 603, 101 32 Stockholm, Sverige, Telefon 46 8 602 52 00
www.recipharm.com


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF
Attached pdf: PDF