Stockholm 13:36
0,00% Idag
-2,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-04-26 11:11:49

MAVSHACK: ÖKAD FÖRLUST OCH MINSKAD OMSÄTTNING 1 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) First North-listade Mavshack, som verkar inom digital distribution, redovisar ett rörelseresultat på -3,0 miljoner kronor för det första kvartalet 2019. Det kan jämföras med -0,3 miljoner kronor motsvarande period i fjol.

Nettoomsättningen minskade till 4,0 miljoner kronor (7,0).

Omsättningen för 24hTech uppgick till cirka 1,0 miljoner kronor (0,9) medan omsättningen för Mavshack Movies uppgick till cirka 2,0 miljoner kronor (4,3). För Mavshack Movies såldes cirka 223.000 abonnemang under kvartalet, vilket är en minskning med 59 procent jämfört med första kvartalet 2018. Försäljningen skedde till existerande kundbas, utan några marknadsföringsinsatser.

Likvida medel uppgick till 0,2 miljoner kronor (0,5) och vid periodens slut uppgick det egna kapitalet till 28,3 miljoner kronor (29,8) i koncernen.

Mavshack arbetar nu med att säkerställa global lansering av sin nya tjänst inom mavshack.com.