Stockholm 17:30
-0,42% Idag
+25,99% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-10-23 08:08:42

COREM PROPERTY: RESULTATET EFTER SKATT BLEV 269 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Corems hyresintäkter uppgick till 233 miljoner kronor i det tredje kvartalet (223).

Driftöverskottet blev 184 miljoner kronor (180) och förvaltningsresultatet uppgick till 95 miljoner (95).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 97 miljoner (37), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var 45 miljoner kronor (13).

Efter skatt blev resultatet 269 miljoner kronor (173).