Stockholm 17:30
-3,26% Idag
+3,59% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-05-22 16:57:37

CONSILIUM: FASTSTÄLLER OMSTRUKTURERING, SKRIVER NED TILLGÅNGARSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Consilium, verksamt som leverantör av produkter och system för säkerhet, har beslutat att göra en koncernmässig nedskrivning av nettotillgångar som innehas till försäljning till ett värde av 225 miljoner kronor.

Nedskrivningen görs med anledning av de pågående diskussionerna om försäljning av Engineering/Automations-verksamheten efter att det konstaterats finnas alltför små synergier mellan vissa affärsområden i bolaget, skriver bolaget i ett pressmeddelande.

"I samband med denna utredning har styrelsen även beslutat att undersöka andra strukturella alternativ för den kvarvarande verksamheten, inklusive utdelningar, fusioner och försäljningar", skriver bolaget.

Nedskrivningen kommer att påverka resultatet för 2018, vilket innebär att den bokslutsrapport för 2018 som avlämnades den 28 februari 2019 kommer att avvika mot den officiella års- och koncernredovisningen för 2018. Nedskrivningen har dock ingen påverkan på kvarvarande verksamhet (affärsområde Marine & Safety och affärsområde Safety Engineering).

De två sistnämnda affärsområdena uppges ha utvecklats mycket positivt under första kvartalet 2019. Orderingången ökade där med 19 procent till 413,9 miljoner kronor (350,2) under första kvartalet 2019. Nettoomsättningen ökade med 21 procent till 384,9 miljoner kronor (319,0).

Consilium förväntar sig en fortsatt ökad nettoomsättning under 2019, framgår vidare.