Stockholm 17:30
0,00% Idag
-2,57% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-10-22 14:57:37

K2A: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 7,2 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastighetsbolaget K2A:s hyresintäkter uppgick till 37,0 miljoner kronor (27,9) under det tredje kvartalet 2019.

Driftsöverskottet uppgick till 25,9 miljoner kronor (21,1) och förvaltningsresultatet blev 7,2 miljoner kronor (4,9).

Värdeförändringar för förvaltningsfastigheter uppgick till 11,3 miljoner kronor (7,8).

Kvartalets resultat efter skatt blev 16,7 miljoner kronor (10,3) motsvarande ett resultat per stamaktie1 på 0:57 kronor (0:40).