Stockholm 17:30
-1,87% Idag
-5,45% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-30 09:19:38

HEMCHECK: VÄL I FAS MED HELGE-PLANSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Hemcheck, som utvecklar ett produktkoncept, Helge, för patientnära detektion av hemolys, ligger väl i fas med sina planer. Målet är fortsatt att nå en CE-märkning av produkten Helge under 2018.

"Under 2018 ska vi dessutom, som ett första steg, genomföra en lansering på den svenska marknaden, något som naturligtvis blir en viktig milstolpe för oss", skriver vd Annelie Brolinson i delårsrapporten.


Tredje kvartalet i sammandrag

Rörelsens intäkter 0 tkr (0 tkr)

Resultat efter finansiella poster -546 tkr (-290 tkr)

Resultat per aktie -0:05 kr (-0,06 kr)

Likvida medel 22 667 tkr (350 tkr)