Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-02-14 09:21:00

PAYNOVA: STARK TILLVÄXT KONSUMENTKREDITER 2017STOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Paynova hade en tillväxt inom fokusområdet Konsumentkrediter på över 90 procent under 2017, från 9 miljoner kronor i intäkter 2016 till drygt 17 miljoner i intäkter 2017.

"Under 2018 kommer vi överträffa denna tillväxt både i absoluta och relativa tal vilket framför allt är baserat på befintliga kundavtal", säger vd Daniel Ekberger i bokslutskommunikén.

Ebitda-resultatet försämrades något till följd av ökade sälj- och marknadsföringskostnader vilka i viss mån är av engångskaraktär.

"Vi kommer fortsatt öka våra insatser under 2018 för genomförande av vår marknadsetablering vilket kommer att finansieras av nya intäkter. De operativa kostnaderna är oförändrade för året och bedöms vara det även under 2018", säger han.


Fjärde kvartalet 2017

Intäkter 8,2 mln kr (8,3)

Ebitda -4,7 mln kr (-3,9)

Ebit -6,7 mln kr (-4,4).

Resultatet efter skatt -7,6 mln kr (-4,9).

Resultat per aktie -0:03 kr (-0:02).