Stockholm 09:36
0,00% Idag
+18,67% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-22 08:25:25

ROTTNEROS: LÄGRE OMSÄTTNING, RESULTAT 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Massatillverkaren Rottneros uppger att listpriset för NBSK-massa var 8 procent lägre i USD och 15 procent lägre i SEK under tredje kvartalet i år, jämfört med tredje kvartalet i fjol.

Det framgår av delårsrapporten.

Rottneros nettoomsättning minskade med 18 procent till 508 miljoner kronor (617) under tredje kvartalet, i linje med de sjunkande marknadspriserna och något lägre försäljningsvolym, heter det.

Rörelseresultatet uppgick till 4 miljoner kronor (54).

"Den svaga massamarknaden i spåren av pandemin har påverkat resultatet starkt", skriver bolaget.

Resultatet efter finansiella poster var -1 miljon kronor (49), och resultat per aktie blev -0:01 krona (0:25).

Producerad volym uppgick till 110,2 tusen ton (100,3).

Försäljningsvolymen minskade till 106,9 tusen ton (110,8).

Bolagets soliditet ligger på 56 procent (61) och tillgänglig likviditet uppgår till 542 miljoner kronor (576).

Vad gäller coronapandemin har den inte påverkat produktionen negativt, men massamarknaden präglas av stor osäkerhet och minskad efterfrågan.