Stockholm 17:30
+0,59% Idag
+27,86% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-19 07:07:19

STENDÖRREN: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 33 MLN KR 2 KV (43)STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Stendörren redovisar ett förvaltningsresultat om 33 miljoner kronor för det andra kvartalet 2019 (43). Hyresintäkterna uppgick till 148 miljoner kronor i kvartalet (122). Kvartalets driftsöverskott uppgick till 98 miljoner kronor (88).

"En stor del av vårt arbete framöver kommer läggas på att minska våra vakanser så att vi ytterligare kan förbättra vårt driftnetto. Ett starkt driftnetto är ett mycket viktigt mål för verksamheten", skriver Mikael Nicander i vd-ordet.

Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 75 miljoner kronor (72). Nettoresultatet blev 85 miljoner kronor i kvartalet (110) eller 3:0 kronor per aktie (4:0)