Stockholm 09:04
0,00% Idag
+0,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-30 16:19:51

PAXMAN inleder utveckling av kylningsprodukt som motverkar nervskador hos cellgiftspatienter med nationellt universitetssjukhus i Singapore

PAXMAN har tecknat ett avtal om forskningssamarbete med Nationella universitetssjukhuset i Singapore för utveckling av ett portabelt kylnings- och kompressionssystem som motverkar cellgiftsinducerad perifer neuropati (nervskador i händer och fötter). Målsättningen är att ha en prototyp redo för kliniska studier under andra kvartalet 2020.


Det nya utvecklingsprojektet skapar betydande synergier för PAXMAN inom både produktutveckling och global marknadsföring/försäljning av kylningsprodukter inom onkologimarknaden, för hantering av bieffekter av cellgiftsbehandling.Målsättningen är att ta fram en portabel medicinsk kylningsprodukt som breddar verksamheten till gagn för bolagets marknadsledande skalpkylningssystem samt övriga pågåendeprojekt inom forskning och utveckling. 

- Nu när PAXMAN är etablerad som global marknadsledare inom skalpkylning mot cellgiftsrelaterat håravfall, med ett positivt kassaflöde från vår operativa verksamhet, är tiden mogen att bredda vår produktportfölj till ytterligare indikationer. Vi är mycket nöjda med att kunna inleda det här samarbetet inom cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN) tillsammans med Nationella universitetssjukhuset i Singapore. Deras team bidrar med expertis inom förebyggande av nervskador som kompletterar vår egen kunskap och erfarenhet inom kylning i medicinskt syfte, säger PAXMANs VD Richard Paxman.

- Nationella universitetssjukhuset i Singapore har under en tid undersökt möjligheten att använda kylning av armar och ben för att förhindrauppkomsten av CIPN tillsammans med Singapores universitet. Det här samarbetet med PAXMAN gör det möjligt att ta detta lovande projekt till kliniska studier och därefter nå ut till ett stort antal patienter i hela världen, säger Dr. Raghav Sundar vid Nationella universitetssjukhuset i Singapore.

Eventuella patent och andra immateriella rättigheter som samarbetet ger upphov till kommer att samägas av parterna, medan PAXMAN erhåller exklusiv rätt att kommersialisera och sälja marknadsgodkända produkter. PAXMANsdel av projektet kommer att finansieras inom bolagets nuvarande budget för forskning och utveckling, och kräver således inte något externt kapitaltillskott.

Om cellgiftsinducerad perifer neuropati (CIPN)

Omkring 30-40 procent av alla patienter som behandlas med neurotoxiska cellgifter drabbas av CIPN enligt Dr. Sundar, med symptom från stickningar och känselnedsättningtill allvarlig smärta och temperaturkänslighet. Det saknas en botande behandling för CIPN, men marknaden för läkemedel som lindrar neuropati-relaterade symptom uppskattas vara värd cirka 9 miljarder SEK (1 miljard USD).


För ytterligare information, kontakta

Richard Paxman, VD
Tel: +44 7968 020641
E-post: richard@paxmanscalpcooling.com
www.paxman.se 

Denna information är sådan information som PAXMAN AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande klockan 16.20 CET den 30 januari 2019. 


Om PAXMAN

PAXMAN's Scalp Cooling System har utvecklats av familjen Paxman i syfte att minimera risken för håravfall hos patienter som genomgår cellgiftsbehandling. Idén till systemet föddes när fyrabarnsmamman Sue Paxman själv drabbades av håravfall i samband med cellgiftsbehandling. PAXMAN är idag branschledande inom skalpkylningsteknologi och har hittills levererat över 3 000 skalpkylningssystem till sjukhus, cancerkliniker och vårdgivare över hela världen. Själva kylhättan tillverkas av återvinningsbar lättviktssilikon som är mjuk, flexibel och bekväm att bära. PAXMAN AB (publ) har sitt huvudkontor i Karlshamn, Sverige, med dotterbolag i Huddersfield, Storbritannien, samt i Houston, Texas i USA.

PAXMANs aktie är noterad på Nasdaq First North. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser och nås via info@fnca.sesamt 08-528 003 99.


Attached html: HTML
Attached pdf: PDF