Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-08-23 09:35:57

Blue & Green AB blir återförsäljare av Prebona OdorControl

Simrishamn - Prebona AB (publ), ett materialteknikbolag med fokus på funktionella material och substanser, meddelar idag att bolaget har ingått en avsiktsförklaring avseende ett mer omfattande försäljningssamarbete med Blue & Green AB.


Målsättningen är att Blue & Green AB blir återförsäljare av Prebonas produkter inom lukteliminering för professionellt bruk samt ytbeläggningar. Målet är att teckna ett fullständigt samarbetsavtal under Q3 2017.

Blue & Green AB är en nordisk koncern specialiserad på rengöringsprodukter mot den professionella marknaden i Europa. Bolaget är ledande inom sina segment och expanderar kraftigt.

Samarbetet fokuserar i första hand på Prebona OdorControl för att eliminera dålig lukt inom olika områden såsom tåg, tunnelbana och bussar (public transport). Samarbetet har, efter framgångsrika tester av Prebonas produkter, redan genererat viss försäljning och bedöms leda till ytterligare försäljning redan under Q3 2017.

- Som ett viktigt steg i marknadsföringen av främst Prebona OdorControl har vi initierat ett strategiskt samarbete med Blue & Green AB, säger Orvar Otterstedt, VD i Prebona AB. Tillsammans med Blue & Green AB som återförsäljare når vi nya marknader inom ett par viktiga användningsområden för OdorControl såsom bl.a. public transport och facility management, fortsätter Orvar Otterstedt.

För ytterligare information kontakta:

Orvar Otterstedt, VD, Telefon +46 70 523 3047, E-post: orvar.otterstedt@prebona.com

Prebona AB (publ) är ett materialteknikbolag som utvecklar, marknadsför och säljer funktionella, miljövänliga och kostnadseffektiva material och ytbeläggningar inom affärsområdena Nanocoatings, Agriculture och Nanomedicine. Prebonas vision är att bli en ledande leverantör av funktionella ytbeläggningar och partikelteknologi. Prebona AB (publ) (PREBON) är listat på AktieTorget. För mer information se www.prebona.com.

Denna information är sådan information som Prebona AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 augusti 2017.

Prebona AB, Varvsgatan 4, 272 36 Simrishamn
www.prebona.com
Attached html: HTML
Attached pdf: PDF