Stockholm 17:30
0,00% Idag
+22,56% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-07-15 08:12:11

SBB: HÖJER PROGNOS 2021 TILL 7:80 KR/STAMAKTIE A OCH B (5:15)STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Samhällsfastighetsbolaget SBB höjer i rapporten för det andra kvartalet prognosen för helåret 2021 till ett resultat per stamaktie A och B till 7:80 kronor.

Den tidigare prognosen som lämnades i samband med rapporten för det första kvartalet var på 5:15 kronor per aktie.

I det andra kvartalet var resultatet per aktie 4:05 kronor jämfört med 0:86 samma period året innan och 1:75 kronor i det föregående kvartalet.