Stockholm 17:06
-0,78% Idag
-3,30% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-23 17:10:25

CONSILIUM: OMSÄTTNING +2%, ORDERINGÅNG -9% JAN-MARSSTOCKHOLM (Direkt) Consiliums försäljning uppgick till 375 miljoner kronor (368) under perioden januari-mars, vilket innebär att försäljningen ökade med 2 procent jämfört med samma period förra året.

Orderingången minskade samtidigt med 9 procent till 382 miljoner kronor (418) och orderstocken uppgick per den 31 mars till 817 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.