Stockholm 17:30
0,00% Idag
-21,17% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2022-08-05 16:31:03

RÄNTOR/VALUTOR: HÖGRE RÄNTOR OCH STARKARE USD EFTER JOBBRAPPORTSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Dollarn stärktes kraftigt mot samtliga valutor och såväl långa som korta statsobligationsräntor steg rejält efter jobbrapport i USA.

Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn i USA ökade med 528.000 personer i juli. Det är den näst snabbaste takten i jobbtillväxt under 2022.

Arbetslösheten uppgick till 3,5 procent, jämfört med 3,6 procent månaden innan.

Analytiker räknade med att sysselsättningen skulle ha stigit med 250.000 personer jämfört med månaden före, och att arbetslösheten skulle uppgå till 3,6 procent, enligt Trading Economics konsensusprognos.

Den genomsnittliga timlönen steg 0,5 procent i juli från månaden före, mot en väntad uppgång på 0,3 procent. Den steg 5,2 procent i årstakt, väntat var +4,9 procent.

Commerzbank skrev att arbetsmarknadssiffran förvånar då den visar att tempot på arbetsmarknaden inte avtar utan snarare ökar. Det ger Fed incitament att höja räntor ytterligare.

ING Economics behåller trots jobbsiffran sin prognos om en 50 punktershöjning i september från Fed.

"Nästa veckas KPI-rapport kommer att visa att kärninflationen stiger och sysselsättningen ökar. Det är därför troligt att marknaden oundvikligen kommer att svänga mot en tredje 75 punkters höjning i rad", skrev James Knightley på ING i en kommentar.

"Den oväntade uppväxlingen i sysselsättningen i juli, tillsammans med en fortsatt nedgång i arbetslösheten och det förnyade uppsvinget i löneökningarna, är ett hån alla mot påståenden om att ekonomin är på randen till recession", skriver Capital Economics i en kommentar där de tillägger att detta dessutom ökar sannolikheten för en ny räntehöjning med 75 punkter från Fed i september.

Marknadens prissättning visar nu en 70 procentig sannolikhet för en 75 punktershöjning från Fed i september. Enligt CME FedWatch Tool. Strax innan statistiken var sannolikheten dryga 40 procent.

USA-räntorna steg efter 13-16 punkter efter statistiken och tioårsräntan var 14 punkter högre på fredagseftermiddagen jämfört med samma tid på torsdagen. Tvåårsräntan noterades till 3,18 och tioårsräntan till 2,83 vid svensk stängning.

Arbetslösheten i juli i Kanada var oförändrad på 4,9 procent jämfört med månaden innan. Antalet sysselsatta minskade med 30.600 personer. Även där något starkare än vad analytiker hade räknat med.

Industriproduktionen i såväl Tyskland som Frankrike var under juni något bättre än vad analytiker räknade med inför.

I Tyskland steg produktionen 0,4 procent i juni jämfört med månaden innan, analytiker väntade en minskning med 0,3 procent. I Frankrike ökade industriproduktionen med 1,4 procent i juni jämfört med maj, analytiker räknade med en minskning om 0,2 procent.

Men framtidsutsikterna för industriproduktionen oroar. Capital Economics skrev i en kommentar att förväntningarna om produktionen kommande halvår är svaga.

"Energipriser väntas stiga ytterligare, under vintern finns det risk för ransonering av naturgas och låga vattennivåer i Rhen stör transporter", skrev Andrew Kenningham på Capital Economics.

Commerzbank skriver att kombinationen av ökade leveransproblem och en minskad efterfrågan är oroande.

Svenska räntor steg under fredagen med 9-10 punkter, den tioåriga statsobligationsräntan noterades till 1,39 vid svensk stängning. Kronan tappade samtidigt till 10:1765 mot dollarn, jämfört med 10:1571 på torsdagen.