Stockholm 17:30
-1,14% Today
+0,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-12 12:34:25

STÅL: OVAKO PUBLICERAR FINANSIELLA MÅL FÖR 2020STOCKHOLM (Direkt) Ståltillverkaren Ovako, ägt av Triton som enligt mediauppgifter är på väg att sälja eller börsnotera innehavet, publicerar finansiella mål i sin på måndagen publicerade årsredovisning.

Enligt dessa ska försäljningsvolymen senast 2020 överträffa 850.000 ton per år, att ställa mot 783.000 ton 2017 och 708.000 2016.

Ebitda-marginalen ska enligt målen överträffa 13 procent, i så fall upp från 10,5 procent 2017 och 6,4 procent året desförinnan.

Nettoskulden/eget kapital vara mindre än 40 procent (2017: 219%; 2016: 218%).

Den 20 december 2017 skrev Dagens Industri att Triton på allvar hade inlett processen att sälja eller börsnotera Ovako, med 15 mars som preliminärt börsnoteringsdatum.

I årsredovisningen nämns inte ordet börsnotering, men i bokslutskommunikén från den 9 februari nämns att ägaren (Triton) kontinuerligt överväger strategiska alternativ för sitt innehav, inklusive en potentiell börsnotering.

Ovako tar inte heller upp ståltullar i sin årsredovisning. Bolagets försäljning till Nordamerika är dock begränsad, men steg från 40,7 miljoner euro 2016 till 53 miljoner euro 2017, motsvarande till 5,8 procent av årsomsättningen 2017 från 5,2 procent 2016.