Stockholm 14:59
+0,81% Idag
+28,14% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-07-01 12:20:26

Ecoclime: Analysguiden: Förvärv med stor potential inom förnyelsebar skogsråvara

Ecoclime köper 20 procent av Bioeco Technologies för 10 miljoner kronor. Det förvärvade bolaget bedöms ha en stor potential att sälja förnyelsebar råvara till fjärrvärme- och massaindustrin.


Ecoclime köper 20 procent av aktierna i Bioeco Technologies genom en riktad nyemission om 10 miljoner kronor i Ecoclime. Vidare får Ecoclime en option att förvärva ytterligare 31 procent av aktierna i Bioeco Technologies inom två år på liknande villkor och som alltså värderar hela detta bolag till 50 miljoner kronor. Det kan jämföras med Ecoclimes nuvarande börsvärde om 258 miljoner kronor.

Bioeco Technologies startade i likhet med flera andra bolag inom Ecoclime-koncernen (bl.a. Evertech) som ett forskningsprojekt, men anses nu ha nått en kommersiell mognad genom avtalade leveranser av energiråvara värda 28 miljoner kronor under våren 2019 till Umeå Energi och Stockholms Exergi. Totalt köper svenska fjärrvärmeverk råvara för 20 miljarder kronor per år, så potentialen är stor inte minst då konkurrensen om de biobaserade råvarorna har ökat med bioraffinaderiernas intåg på marknaden.

Men även massaindustrin efterfrågar biomassa som Bioeco Technologies via dotterbolag Cintoc unik teknologi har lösningar för att framställa.

Bioeco Technologies AB ägs till 75 procent av JLO Invest (där VD Lennart Olofsson är huvudägare) samt till 25 procent av tre andra delägare.

Vårt Bear-scenario från vår senaste analys av Ecoclime från den 17 maj 2019 ger ett DCF-värde för aktien på 5,3 kronor per aktie, medan vårt Bas-scenario resulterar i 8,6 kronor per aktie och Bull-scenariot ger 12,4 kronor per aktie. Vi bedömer att Bioeco Technologies har goda möjligen att nå en resultatnivå som väl försvarar det värde som erhålls via nyemissionen i Ecoclime.

Läs vår senast uppdaterade Ecoclime-analys här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/analys-ecoclime-okat-saljfokus-efter-stororder).

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här (https://www.aktiespararna.se/analysguiden/nyheter/kommentar-ecoclime-forvarv-med-stor-potential-inom-fornyelsebar-skogsravara).
Attached html: HTML