Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-21 09:13:58

Penser Access: Botnia Exploration - Gynnsam utveckling av substansen

Justerat för återbetalningen av lånet till Need Invest AB på SEKm 5,5 så minskade kassan med SEKm 3,3 i kvartalet, vilket är en takt som ger stöd åt antagandet att pengarna ska räcka tills miljötillstånd erhållits. Under kvartalet har försvagningen av kronan i kombination med det något lägre guldpriset gynnat vår kassaflödesvärdering av Botnia med 8%. Värdet på indikerade och antagna tillgångar och kassan på totalt SEKm 259 kan jämföras med börsvärdet på SEKm 230, samtidigt som analysresultat indikerar en ytterligare potential mot djupet i Fäbodtjärn. På kort sikt kan det tekniska utfallet från testerna i Rönnskär och den planerade genomförbarhetsstudien med en lönsamhetskalkyl erbjuda möjliga triggers för aktien. För en långsiktig investerare ser vi en medelhög potential i aktien, till en hög risk.  


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/gynnsam-utveckling-av-substansen/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bankaktiebolag. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML