Stockholm 10:04
-0,45% Idag
-3,37% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-20 08:42:49

ATRIUM LJUNGBERG: UPPREPAR RESULTATPROGNOS 2018STOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg prognostiserar fortsatt att resultatet före värdeförändringar och skatt för helåret 2018 blir 1.200 miljoner kronor.

Det framgår i rapporten för det första kvartalet.

I prognoserna tas inte eventuella framtida fastighetsaffärer i beaktande.

Under 2017 var detta resultat 1.180 miljoner kronor.

Bolagets nettouthyrning, nytecknade kontrakterade årshyror med avdrag för uppsägningar, uppgick till 10 miljoner kronor i det första kvartalet (-34), framgår av delårsrapporten. Tidsförskjutningen mellan nettouthyrningen och dess resultateffekt bedöms till mellan tre och tolv månader.

Bolaget anger att hyresintäkterna i jämförbart bestånd ökade 3,9 procent, hjälpt av en "stark" kontorsmarknad. Vakansgraden var 5 procent vid kvartalsutgången.

Ett aktuellt substansvärde om 168:22 kronor per aktie anges, jämfört med 162:57 kronor vid årsskiftet.