Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-25 08:55:44

SEAMLESS: VD OCH ORDFÖRANDE VILL BYTA PLATSSTOCKHOLM (Direkt) Seamless håller på att förbereda för att bolagets styrelseordförande John Longhurst ska bli ny vd i bolaget. Nuvarande vd Tomas Jalling föreslås samtidigt bli ny styrelseordförande.

Utnämningen är avsedd att träda i kraft i samband med extra bolagsstämma den 24 november 2017.