Stockholm 17:30
-0,55% Idag
+19,04% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-01-16 08:47:19

MATRA PETROLEUM: VÄRDET OLJE- OCH GASRESERVER +75%STOCKHOLM (Direkt) Värdet på Matra Petroleum olje- och gasreserver, netto, beräknas ha ökat med 75 procent till 265 miljoner dollar per den 31 december 2018.

Det framgår av ett pressmeddelande.

De bevisade olje- och gasreserverna uppskattas till 22.758 tusen fat oljeekvivalent (20.964). Ökningen av reserverna och deras värde är hänförlig till framgångsrika borrningar, ett förvärv och högre olje- och gaspriser.

Matra producerade under 2018 preliminärt cirka 272.000 fat oljeekvivalent brutto, en ökning om 11 procent.