Stockholm 14:28
0,00% Idag
+27,21% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2021-02-09 09:10:39

ELECTRA: NÅDDE OMSÄTTNINGSREKORD UNDER 2020STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Electra, som driver butikskedjor för hemelektronik och telekomprodukter, avslutade 2020 med ännu ett bra kvartal och nådde omsättningsrekord under helåret, konstaterar vd Anneli Sjöstedt i bokslutsrapporten.

"Ser vi tillbaka på året med en pandemi medförande en omställning i arbetssätt, oro för påverkan på marknadens efterfrågan, våra butikers möjlighet att hålla öppet och att ta emot kunder samt tankar på hur vi skulle hålla organisationen skyddad blir, med facit i hand, blir slutsatsen att det fallit ut långt bättre än vi förväntade oss. De produkter vi handlar med har visat sig vara på den vinnande sidan av marknaden och våra affärer har därmed överträffat förväntningarna", skriver vd.

Electra bedömer att den strukturella förändring som pågår inom detaljhandelsmarknaden kommer att förstärkas och gå fortare som en konsekvens av pandemin.

"Slår effekterna av pandemin ytterligare illa för samhället kommer sannolikt även våra affärer att påverkas framåt. Vi håller även ett extra öga på produktutbudet som kommer bli en utmaning under de första månaderna 2021. Vi följer utvecklingen noga i syfte att vid behov kunna agera preventivt", skriver vd.

Under fjärde kvartalet 2020 ökade Electras omsättning med 7 procent till 610 miljoner kronor. Rörelsemarginalen steg något till 3,2 procent (3,1), huvudsakligen relaterat till handelsverksamheten inom hemelektronik som hade fortsatt tillväxt i samtliga kundsegment. Varugruppsmixen hade i Electras viktiga fjärde kvartal en förskjutning mot bild och ljud, varugrupper där Electra traditionellt är starkt.

Bolagets egen e-handel på elon.se, som lanserades våren 2020, växer stadigt, om än från modesta nivåer, enligt vd.

Möbelverksamheten inom kedjekonceptet Em Home ger Electra "fortsatta utmaningar", enligt Anneli Sjöstedt.

"Kedjans butiker går bra och påvisar en ökad försäljning, men den handel över eget lager som vi strävat mot att få till är väsentligt mer komplex och utmanande än vi räknat med. Detta medför att konceptets centrala affär och logistikflöden inte utvecklas i önskvärd takt och påverkar vår lönsamhet negativt. Under hösten har omtag gjorts i syfte att förändra och justera affärsmodellen samt organisationen kring möbelaffären utifrån dessa insikter", skriver Electra-chefen om konceptet Em Home.

Valutafluktuationer gav under 2020 påverkan på Electras omräkningar med en negativ resultateffekt som följd, trots den valutasäkring bolaget tillämpar. Electra räknar med en mer stabil situation under kommande år.