Stockholm 17:30
+0,97% Idag
+20,03% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-06-25 12:00:05

Integrum AB: Bokslutskommuniké 1 maj 2017 - 30 april 2018


PRESSINFORMATION
25 juni 2018

Integrum AB redovisade en nettoomsättning på 15 174 (17 811) KSEK under perioden 2017-05-01 till 2018-04-30 (12 månader), en minskning med 15 % jämfört med motsvarande period föregående år. Samtidigt har satsningen på den amerikanska marknaden gett resultat och omsättningen i USA ökade med 50%. Bolaget har under året kunnat utnyttja det försprång FDA-godkännandet ger, för att fortsätta bygga en stark position på USA-marknaden. Det amerikanska försvarsdepartementet tecknade i mars 2018 ett nytt ramavtal med Integrum. Avtalet löper på fem år och har ett värde om potentiellt 60 miljoner kronor. Intäkten är viktig för bolaget men signalvärdet av ramavtalet är värt betydligt mer.

FÖR HELÅRET (1 MAJ 2017 - 30 APRIL 2018)

  • Nettoomsättningen under helåret uppgick till 15 174 (17 811) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 20 464 (23 489) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -18 775 (-6 131) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -18 358 (-5 746) KSEK

VARAV FÖR FJÄRDE KVARTALET (1 FEBRUARI 2018 - 30 APRIL 2018)

  • Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 3 009 (3 517) KSEK
  • Rörelsens totala intäkter uppgick till 4 835 (5 005) KSEK
  • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -7 031 (-6 237) KSEK
  • Periodens resultat uppgick till -7 062 (-5 716) KSEK

VD - KOMMENTAR

När vi nu summerar Integrums första år som noterat bolag kan vi konstatera att satsningen på USA-marknaden har gett resultat. Samtidigt har en nedgång i försäljningen utanför USA påverkat omsättning och resultat mycket negativt.

I vår ambition att bygga upp Integrums viktigaste marknad USA, har vi underskattat behovet av stöd och aktiviteter till existerande kunder och marknader utanför USA. Integrums expansion till nya kunder är initialt mycket resurs- och kompetenskrävande för bolaget eftersom vi introducerar en helt ny behandlingsterapi.

Under året rapporterade Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i en skrivelse till Läkemedelverket och till Inspektionen för Vård och Omsorg om komplikationer med Integrums tidiga implantat. Skrivelsen från SU gäller enbart Sverige och komplikationerna berör inte det nuvarande implantatsystemet. Det faktum att SU stoppat operationer av nya patienter har naturligtvis påverkat bolaget negativt.

Det finns också glädjeämnen när vi blickar tillbaka på det gångna verksamhetsåret. Vår försäljning i USA ökade med 50% och vi har en bra dialog med en handfull nya lovande behandlingscenters. Under kommande verksamhetsår kommer vi bygga vidare på denna positiva utveckling och intensifiera våra satsningar på nya center.

Marknadspotentialen är oförändrat stor. Vi ser en ökad acceptans för benförankrade proteser och det  gynnar Integrum i vår ledande position. Vi tror att benförankrade proteser blir "standard of care" i framtiden, som den huvudsakliga metoden för amputerade. Tillväxten för benförankrade implantat innebär också utökade möjligheter för de tankestyrda proteser som vi utvecklar och med våra benförankrade implantat, tankestyrda proteser och produkter för att reducera fantomsmärta har vi ett komplett erbjudande för att underlätta tillvaron för amputerade patienter.
Den tillväxtresa vi på Integrum har framför oss har bara börjat.

Planen för 2018/2019 är tydlig. Integrum fokuserar på sälj- och marknadsaktiviteter för att återetablera tidigare centers i framför allt Europa, samt nå ett bredare genombrott i USA. Med en stark position i USA och ökade aktiviteter på marknaden kan vi öka omsättningen under verksamhetsåret.

Den kompletta delårsrapporten bifogas detta pressmeddelande och finns tillgänglig på bolagets hemsida. Informationen i denna delårsrapport är sådan som Integrum AB (publ) ska offentliggöra enligt regelverket på Nasdaq First North.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Integrum AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014. Informationen lämnades enligt ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 juni 2018 kl. 1200 CEST.

Om Integrum AB
Integrum är ett medicintekniskt bolag som utvecklar och marknadsför system för skelettförankrade proteser. Med över 400 operationer genomförda i tolv länder och efter att ha verkat i marknaden i snart 20 år bedömer sig Bolaget ha en världsledande ställning inom området. Integrums innovativa OPRA Implant System bidrar till att förbättra livskvaliteten för amputerade världen över.

För mer information, v.v. kontakta:
Carl Ekvall, VD
Mobil: 070 - 383 20 12
Email: carl.ekvall@integrum.se

Certified Adviser
Erik Penser Bank AB är Bolagets Certified Adviser som nås på 08-463 8000.

Integrum Bokslutskommuniké 1 maj 2017 - 30 april 2018

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Integrum AB via Globenewswire