Stockholm 15:46
-1,62% Idag
+18,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-11-15 09:27:27

ECOCLIME: RÖRELSEVINST SJÖNK TILL 1,5 MLN KR 3 KV (4,2)STOCKHOLM (Direkt) Spotlight-bolaget Ecoclime redovisar ett ebitda-resultat om 3,2 miljoner kronor för det tredje kvartalet (4,2).

Nettoomsättningen ökade till 14,0 miljoner kronor (11,9) och totala intäkter blev 16,9 miljoner (13,5).

Rörelseresultatet uppgick till 1,5 miljoner (4,2).