Stockholm 17:30
0,00% Idag
+1,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-12-12 05:31:16

PM DETTA HÄNDER TORSDAG 12 DECEMBERRAPPORTER

FIRST NORTH

- Arc Aroma Pure

ÖVRIGA UTLÄNDSKA

- Oracle (efter USA-börsernas stängning)STÄMMOR

- AHA World (extra), Idex Biometrics (extra), Toadman (extra)EMISSIONER, BUD, BÖRSNOTERINGAR MM

- Esen Esports: anmälningstid i företrädesemission avslutas

- Fast Partner: anmälningstid för institutioner i emission av stamaktier D avslutas (avslutas 11/12 för allmänheten)

- Lightlab: anmälningstid i Luci Intressenters bud avslutas

- Moba Network: beräknad första dag för handel på First North

- Qleanair: beräknad första dag för handel på First North

- Serstech: anmälningstid i nyemission avslutas


EXKLUSIVE UTDELNING

- Dustin (3:00 SEK), Sdiptech (2:00 kr kvartalsvis i preferensaktie)MAKROSTATISTIK

- Japan: maskinorder oktober kl 0.50

- Storbritannien: RICS husprisindex november kl 1.01

- AF: arbetslöshet november kl 6.00

- Tyskland: KPI (def) november kl 8.00

- Frankrike: KPI (def) november kl 8.45

- SCB: arbetslöshet november kl 9.30

- EMU: industriproduktion oktober kl 11.00

- USA: PPI november kl 14.30

- USA: nyanmälda arbetslösa veckodata kl 14.30

- Kina: utländska direktinvesteringar november


POLITIK

- Riksdagen: frågestund kl 14.00

- EU: toppmöte

- Storbritannien: parlamentsval


CENTRALBANKER

- Riksbanken: direktionen sammanträder kl 9.00

- SNB: räntebesked kl 9.30

- ECB: räntebesked kl 13.45

- ECB: ECB-chefen Christine Lagarde håller presskonferens efter räntebeskedet kl 14.30


MAKRO ÖVRIGT

- Olja: IEA månadsrapport kl 10.00

- RGK: resultat realobligationsemission kl 11.03