Stockholm 17:30
0,00% Idag
+3,54% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 08:33:26

NICKEL MOUNTAIN RESOURCES: FÖRETRÄDESEMISSION 23 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) NGM-noterade Nickel Mountain Resources har fattat beslut om att genomföra en företrädesemission om cirka 22,9 miljoner kronor.

Syftet med företrädesemissionen är att tillföra rörelsekapital för att genomföra slutliga tester av brunn 4 på Ellej-Igajskojefältet i Tomsk i Ryssland, som är bolagets huvudsakliga tillgång. Vidare ska medlen användas till att reducera bolagets skulder samt tillföra rörselskapital för driften.

Företrädesemissionen är hittills garanterad till SEK 18,3 miljoner (80 procent).