Stockholm 13:02
-0,37% Idag
+25,83% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-04 09:50:00

Electras logistikuppdrag med Canal Digital har startat enligt plan


ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054

Pressmeddelande 2018-12-04

 

Electras logistikuppdrag med Canal Digital har startat enligt plan

I mars informerade Electra marknaden om att Canal Digital har valt Electra som logistikpartner
för sin nordiska distribution av digitalboxar, programkort och tillbehör.  Igår den 3/12 startade
uppdraget i produktion helt i linje med den plan som lagts. Införande av projektet har följt
överenskommen tidplan och budget.

Uppdraget avser den nordiska distributionen och sträcker sig minst tre år framåt. Avtalet omfattar
all distribution i Norge, Sverige, Danmark och Finland. Avtalet är strategiskt och betydelsefullt för
Electra och följer vår ambition att agera på den nordiska marknaden. Electras utveckling och drift
av kundunika logistik- och IT-tjänster ger Canal Digital förutsättningar att fullt ut fokusera på sin
kärnverksamhet.
             
Canal Digital är Nordens ledande TV-distributör med över 100 tv-kanaler och interaktiva tjänster
som används av närmare tre miljoner tittare varje dag. Telenor är ensam ägare av Canal Digital,
en koncern med verksamhet i Norge, Sverige, Danmark och Finland.


           

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anneli Sjöstedt, VD och koncernchef för Electra Gruppen, telefon 0480-58459, mobil 070-52 584 59

Verksamhet:
Electra Gruppen utvecklar och driver koncept för butikskedjor med fristående entreprenörer och
ska vara en flexibel logistikpartner som erbjuder avancerade IT- och logistiklösningar. Electra
Gruppen grundades 1949 av familjen Lissinger som ett handelsföretag inom radiobranschen.
Företaget har sitt huvudkontor och huvuddelen av sin verksamhet i Kalmar. Bolagets aktie (ELEC)
är börsnoterat på Stockholmsbörsen Nasdaq OMX, Small Cap.

Inom verksamhetsområdet Electra Logistik & IT kombineras lagerhållnings- och distributionstjänster
för tredje parts räkning. Electra stödjer kundernas affärer med utveckling och drift av moderna IT-
och webblösningar.

Bilaga