Stockholm 11:48
+0,52% Idag
+13,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-28 13:55:00

SBB: RIKTAD EMISSION TILLFÖR 126 MLN KRSTOCKHOLM (Direkt) Samhällsbyggnadsbolaget i Norden (SBB) har beslutat om en riktad nyemission av drygt 4 miljoner stamaktier av serie D till Sundh Center AB till ett pris om 31 kronor per aktie. Bolaget kommer att tillföras en bruttolikvid om cirka 126 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Emissionen stärker bolagets egna kapital ytterligare och bidrar till att SBB närmar sig en investment grade rating. Bolaget avser att använda emissionslikviden till återbetalning av lån och investeringar", heter det i pressmeddelandet.