Stockholm 17:30
-1,16% Idag
-1,48% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-12-28 09:14:17

IRISITY: ORDFÖRANDE, VD OCH FINANSCHEF HAR KÖPT AKTIERSTOCKHOLM (Direkt) Flera ledande befattningshavare i kameraövervakningsbolaget Irisity, listat på First North, har ökat sina aktieinnehav i bolaget.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget.

Bolagets styrelseordförande Lennart Svantesson har ökat sitt innehav i Irisity med 80.205 aktier, vilket nu är hans totala innehav.

Vd Marcus Bäcklund har ökat sitt aktieinnehav med 73.377 aktier varefter hans totala innehav i bolaget uppgår till 151.881 aktier samt 183.750 teckningsoptioner.

Finanschefen Erik Stenberg har i sin tur ökat sitt innehav med 11.865 aktier och hans totala innehav i bolaget uppgår därefter till 27.870 aktier samt 94.500 tecknings- och syntetiska optioner.

Även styrelseledamöterna Göran Wolff och Meg Tiveus har ökat sina innehav i Irisity. Göra Wolff har köpt 1.227 aktier och Meg Tiveus har köpt 3.000 Irisity-aktier.

Irisity-aktien handlas kring 8.20 kronor på torsdagen.