Stockholm 10:37
-0,75% Idag
-3,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-04-20 11:30:00

ATRIUM LJUNGBERG: PLAN SÄLJSTARTA SICKLA-BOSTÄDER EFTER SOMMARSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Atrium Ljungberg planerar fortsatt för en säljstart av den första etappen i ett bostadsprojekt i Sickla under årets andra halvår.

Det sade vd:n Annica Ånäs under fredagsförmiddagens rapportpresentation.

"Vi börjar sälja lägenheterna efter denna sommar med tanken att starta byggprocessen tidigt 2019. Den första etappen rör 70 lägenheter utav cirka 500 stycken", sade hon.

För närförortsbostadsprojektet i fråga, Nobelberget, räknar bolaget med att ha en färdig detaljplan under våren. Därutöver har bolaget pågående detaljplanearbeten för ytterligare 760 bostäder i Sickla-området.

Sammanlagt har bolaget en befintlig projektportfölj med egen mark och markanvisningar som möjliggör framtida investeringar motsvarande cirka 14 miljarder kronor. Ytmässigt omfattas projektportföljen till hälften av bostäder och till andra hälften av kontor, handel, utbildning samt hotell.

I bolagets befintliga fastighetsbestånd svarar kontor för 47 procent av kontrakterad årshyra, handel för 27 procent medan bostäder endast står för 3 procent.

Då bolaget i huvudsak har tänkt bygga bostadsrätter, med planen att byggstarta 300 bostäder per år från och med 2019, kan inte andelen bostäder i bolagets fastighetsbestånd tänkas öka i någon större utsträckning, framhölls i samband med att bolaget i fjol meddelade om bostadsrättsbyggplanerna.

Bolaget har i dagsläget tio pågående byggprojekt med kvarstående investeringsvolym om 2,3 miljarder kronor och som till yta främst utgörs av handel och kontor. I det första kvartalet investerade bolaget totalt 364 miljoner kronor i sitt egna fastighetsbestånd. Annica Ånäs framhåller att det är i linje med prognosen om 1,5 miljarder i investering för helåret.