Stockholm 10:09
0,00% Idag
-0,64% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-09-27 20:41:08

Finansinspektionen: Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB


Flaggningsmeddelande i Nyfosa AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent559131-0833 Nyfosa AB
InstrumentAktier
InnehavareFjärde AP-fonden
 
Före transaktionen
Antal aktier7 185 655
Antal rösträtter7 185 655
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2019-09-25
Gränsvärde för antal aktier5 %
Gränsvärde för rösträtter5 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier8 837 280
 - direkt innehavda rösträtter8 837 280
 - indirekt innehavda rösträtter0
Andel
 - aktier5,27 %
 - direkt innehavda rösträtter5,27 %
 - indirekt innehavda rösträtter0 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 15,27 % 8 837 280
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT5,27 % 8 837 280
 
Totalt antal rösträtter
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter8 837 280
 - andel av rösträtter5,27 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnJannis Kitsakis
 - telefon070-6038023
 - mejljannis.kitsakis@ap4.se

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML