Stockholm 17:30
-2,14% Idag
+0,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-06-03 08:44:08

FASTATOR: KÖPER FASTIGHET, UNDERLIGG VÄRDE 222 MLN KRSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Fastator har via dotterbolaget Point Properties tecknat avtal om förvärv av fastigheten Valfisken Större 45 i en bolagsaffär.

Säljare är Skandia Fastigheter och överenskommet underliggande fastighetsvärde uppgår till 222 miljoner kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Hyresvärdet uppgår till 36,3 miljoner kronor med en genomsnittlig återstående kontraktstid om 3,2 år exklusive bostäder. Största hyresgäst är ICA med 10% procent av hyresvärdet och areavakansen uppgår till 20 procent.

Point Properties äger centrumfastigheter med innehåll av samhällsservice, boende och handel.