Stockholm 17:30
-0,11% Idag
+2,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-12 08:17:50

RÅVAROR: HÖJD USA-PRG TYNGER OLJA, FEDPROTOKOLL GER GULDSTÖDSTOCKHOLM (Direkt) Oljepriset backade något på torsdagen, efter att det amerikanska energidepartementet höjde sin prognos för USA:s oljeproduktion under 2018 i sin månatliga "Short-Term Outlook", från 9,84 miljoner fat per dag enligt prognosen i september till nu 9,92 miljoner fat per dag.

WTI-oljepriset väntas uppgå till 50:57 dollar per fat under 2018 jämfört med tidigare förväntningar om 49:58. Det kan jämföras med dagens nivåer på 50:99 dollar klockan 7.30.

Guldpriset steg 0,3 procent till 1.295:57 dollar per uns, och var därmed upp för femte dagen i rad.

Fedprotokollet från räntemötet den 20 september visade att flera deltagare i den amerikanska centralbankens styrkommitté är oroliga över att de låga inflationstalen som setts i år kanske inte är av övergående natur.

"Det kan medföra fortsatte räntehöjningar i en sansad takt, vilket gynnar guldpriset givet den lägre alternativkostnaden för att äga guld", skrev John Sharma, ekonom vid Australiens centralbank, i ett mail till Bloomberg News.

Kopparpriset steg något och höll sig därmed kvar på femveckorshögsta. Det kinesiska basmetallbolaget MMG:s vd Jerry Jiao sade i ett förskrivet tal, tänkt att hållas i Melbourne, att efterfrågeutsikterna för basmetaller ser ljusa ut tack vare Kinas försök att vidmakthålla en stabil tillväxt.

"Jag oroar mig väldigt mycket, emellertid, över var tillgången ska komma ifrån", sade han.Noteringar klockan 7.30

Råolja (pris/fat): 31/12
WTI, första termin -0:31 USD 50:99 -0,60% -10,62%
Brent, första termin -0:31 USD 56:63 -0,54% -3,58%

Basmetaller LME (pris/ton, tremånaderstermin)
Koppar +16 USD 6.816 0,24% 23,13%
Zink -11 USD 3.209 -0,33% 24,55%
Aluminium +7 USD 2.137 0,31% 26,20%
Nickel +45 USD 11.180 0,40% 11,58%
Bly -18 USD 2.548 -0,68% 26,33%
Tenn -95 USD 20.775 -0,46% -1,66%

Ädelmetaller (pris/uns, spot)
Guld +3:88 USD 1.295:57 0,30% 12,44%
Silver +0:05 USD 17:23 0,29% 8,21%

Dollarindex -0.17 92.85 -0,18% -9,16%
(högre = starkare USD)