Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-09-04 15:04:41

GOLD TOWN GAMES: TAR KONVERTIBELLÅN OCH GÖR NYEMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) NGM-bolaget Gold Town Games har beslutat om en nyemission inför den stundande globala lanseringen av spelet World Hockey Manager. Dessutom tecknar spelbolaget en konvertibel på 1 miljon kronor med Norrlandsfonden, en stiftelse med uppgift att främja utvecklingen i företag med tillväxtambitioner i norra delarna av Sverige.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Emissionen omfattar högst 3,8 miljoner aktier till en kurs om 1:70 kronor och kan inbringa högst cirka 6,5 miljoner kronor vid full teckning.

Aktien handlas på måndagseftermiddagen till kurs 2:04 kronor.

World Hockey Manager har hittills lanserats i Finland och Tjeckien.

"Vi ser många positiva tendenser i den senaste insamlade användardatan från den finska marknaden. Framförallt på de två viktigaste mätpunkterna; retention och antal köp. Det är därför rätt tid att ta in kapital inför stundande lansering av World Hockey Manager på nya större marknader", skriver Gold Town Games vd Pär Hultgren.

Konvertibelns kurs är 2:40 kronor per aktie och Norrlandsfonden har rätt att fram till och med utgången av 2022 påkalla konvertering av hela eller delar av beloppet.