Stockholm 11:01
0,00% Idag
+7,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2020-10-21 15:37:29

FASTPARTNER: FÖRVALTNINGSRESULTATET BLEV 240 MLN KR 3 KVSTOCKHOLM (Direkt) Fastighetsbolaget Fastpartners hyresintäkter ökade med 4,6 procent till 447 miljoner kronor under det tredje kvartalet 2020.

Driftnettot steg till 330 miljoner kronor (307) och överskottsgraden uppgick till 73,7 procent (71,6).

Förvaltningsresultatet för kvartalet uppgick till 240 miljoner kronor (245).

"Förvaltningsresultatet har minskat främst till följd av att resultatandelar från andel i intresseföretag minskat jämfört med föregående period. Denna minskning motverkas av högre driftnetto till följd av förvärvade fastigheter under 2019 och 2020 samt nytecknade hyreskontrakt och färdigställda hyresgästanpassningar", skriver bolaget.

Orealiserade värdeförändringar i fastighetsbeståndet för kvartalet uppgick till 163 miljoner kronor (350).

Kvartalets resultat före skatt uppgick till 402 miljoner kronor (989).

Nettoresultatet blev 321 miljoner kronor (876), motsvarande 1:65 kronor per stamaktie serie A (4:79).

Som bolaget meddelade i mitten av september har styrelsen fastställt nya mål för år 2025. Det är Fastpartners mål att i slutet av år 2025 uppnå ett på årsbasis rullande förvaltningsresultat om 1.500 miljoner kronor.