Stockholm 17:30
+0,72% Idag
+5,28% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-10-20 12:00:13

Beslut i patenttvist


Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Pressmeddelande 20 oktober 2017

Beslut i patenttvist

Hexatronic mottog under våren 2015 en stämning från Emtelle Ltd. angående ett påstått intrång i ett svenskt patent avseende s.k. blåsfiber. Detta bestreds av Hexatronic och genstämning lämnades in där Hexatronic yrkade att Emtelles patent skulle förklaras ogiltigt.

Förhandlingar i Patent- och Marknadsdomstolen hölls i början av september 2017. Domstolen har idag fattat beslut i tvisten till Hexatronics fördel. Domstolen har förklarat patentet ogiltigt och således ogillat Emtelles påstående om patentintrång. Domen kan beställas kostnadsfritt från Patent- och Marknadsdomstolen.

Emtelle har förpliktigats att ersätta Hexatronic för nedlagda rättegångskostnader uppgående till ca 5,1 MSEK.

"Patent- och Marknadsdomstolens beslut är glädjande och i linje med de förväntningar vi från början haft på processen."säger Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group AB.

Göteborg 20 oktober 2017

Henrik Larsson Lyon

VD Hexatronic Group

Vid eventuella frågor kontakta:

· Henrik Larsson Lyon, VD Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

Denna information är sådan som Hexatronic Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 12.00 CET.

Hexatronic Group AB (publ) är en koncern som utvecklar, marknadsför och levererar produkter, komponenter och systemlösningar med huvudsaklig fokus på den fiberoptiska marknaden. Hexatronic erbjuder ett brett sortiment av innovativa system- och produktlösningar för infrastruktur inom främst passiv fiberoptik med globala varumärken som Ribbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) och Wistom®. Hexatronic har sitt säte i Göteborg, Sverige och har bolag i Sverige, Norge, Finland, Storbritannien, Kina och USA. Koncernen är listad på Nasdaq Stockholm under tickern HTRO. För mer information, sewww.hexatronicgroup.com.

English version:

Hexatronic Group AB (publ)
556168-6360

Press Release October 20, 2017

Decision on Patent Dispute

In spring 2015, Hexatronic was sued by Emtelle Ltd. regarding an alleged infringement of a Swedish patent relating to what is known as air blown fiber. Hexatronic contested the suit and issued a counter-suit claiming that the Emtelle patent should be declared invalid.

Oral proceedings in the Swedish Patent and Market Court were held in early September 2017. The Court has today made a decision on the dispute in favor of Hexatronic. The Court revoked the Patent and dismissed Emtelle's patent infringement claim. The judgement can be ordered free of charge from the Patent and Market Court.

Emtelle is now obliged to compensate Hexatronic for legal costs amounting to approximately MSEK 5.1.

"We are delighted with the Patent and Market Court's decision, which is in line with our expectations of the case from the beginning,"says Henrik Larsson Lyon, CEO of Hexatronic Group AB.

Gothenburg, October 20, 2017

Henrik Larsson Lyon

CEO Hexatronic Group

For more information, please contact:

· Henrik Larsson Lyon, CEO Hexatronic Group, +46 706 50 34 00

This is information that Hexatronic Group AB is obliged to make public pursuant to the EU Market Abuse Regulation. The information was submitted for publication, through the agency of the contact person set out above, at 12.00 CET on October 20 2017.


Hexatronic Group AB (publ) is a group that develop, market and deliver products, components and system solutions with main focus on the fiber optic market. Hexatronic offers a wide range of innovative system and product solutions mainly for passive fiber optic infrastructure with global trademarks likeRibbonet®, Micronet(TM), Drytech(TM), Lightmate®, FibreHub(TM), Matrix, DCIO(TM), Basic Broadband(TM) and Wistom®. The Group has its headquarters in Gothenburg, Sweden and has sales offices and/or subsidiaries in Sweden, Norway, Finland, United Kingdom, China and US. The Group is listed on Nasdaq Stockholm under the ticker HTRO. For more information, visitwww.hexatronicgroup.com.

2017-10-20 Beslut i patenttvist med Emtelle

--
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Hexatronic Group AB via Globenewswire