Stockholm 10:16
0,00% Idag
-2,87% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-05-14 08:02:00

Penser Access: MedCap - God tillväxt i kärnaffär

Nettoomsättningen uppgick till SEKm 182 (139), vilket motsvarade en organisk tillväxt om ca 15%. Dock var detta ca 10% under vår förväntan om SEKm 202. Avvikelsen ligger inom läkemedelshandel. Affärsområdet nådde enbart en försäljning om SEKm 26 (59) jmf med vår förväntan om SEKm 34. Däremot ökade EBIT till SEKm 19 (12) vilket var i linje med vår förväntan om SEKm 20. Anledningen förklaras primärt av högre EBIT-marginal inom Medicinteknik än vi räknade med. Efter rapporten justerar vi upp vårt EPS-estimat för 2018e med 4% drivet av det snabbare integration av de förvärvade bolagen inom Medicinteknik samt förbättringspotentialen inom Specialistläkemedels nylanserade produkter. På våra uppdaterade estimat värderas MedCap till P/E 18,3x för 2018e samt 13,0x 2019e. Vi ser fortsatt hög potential i aktien till medelhög risk.


Läs den fullständiga analysen: https://epaccess.penser.se/analys/god-tillvaxt-karnaffar/

Detta är ett pressmeddelande från Erik Penser Bank. Läs mer på www.penser.se
Attached html: HTML