Stockholm 17:30
-0,08% Idag
+19,94% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-02-20 16:41:17

FASTATOR: ORDF BJÖRN ROSENGREN HAR KÖPT FÖRRA VD:S OPTIONERSTOCKHOLM (Direkt) Fastators styrelseordförande Björn Rosengren (näringsminister 1998-2002) har köpt den nyligen avgångne vd:n Daniel Hummels 125.000 teckningsoptioner för 300.000 kronor.

Det framgår av FI:s insynsregister. Beloppet är något men inte betydligt under det som Daniel Hummel köpte optionerna för, enligt vad han uppger till Nyhetsbyrån Direkt.

Fastator är listat på First North och beskriver sig som ett investmentbolag som tillför kompetens och kapital i nyskapande fastighetsrelaterade projekt.

Vid Fastators extrastämma i december 2015, då beslut om emission av teckningsoptionerna i fråga fattades, löste bland andra Björn Rosengren, Pelle Törnberg och Carl Bildt av bland andra Ulf Adelsohn och Mats Hulth som styrelseledamöter.

Den 1 januari lämnade Daniel Hummel Fastator efter 13 månader som vd, och ersattes på tillförordnad basis av en av bolagets grundare, Joachim Kuylenstierna.