Stockholm 10:36
-0,75% Idag
-3,66% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-03-26 11:34:39

SBB: FÖRVÄRVAR FÖRVALTNINGSBOLAGET HESTIA SAMBYGGSTOCKHOLM (Direkt) SBB tar över förvaltningsorganisationen och köper samtliga aktier i Hestia Sambygg, som en del av satsningen på egen förvaltning.

Det framgår av ett pressmeddelande.

SBBs förvaltning har sedan bolagets grundande bedrivits inom bolaget Hestia Sambygg, vilket grundades och ägdes gemensamt av Ilija Batljan Invest och Investmentaktiebolaget Kybele.

Nu förvärvar SBB 49 procent av aktierna i Hestia Sambygg från Ilija Batljan Invest för 1 krona samt 51 procent av aktierna i Hestia Sambygg från Kybele för 20 miljoner kronor plus kontrakterad ersättning för ekonomisk förvaltning inkluderande andra kvartalet 2018.

Jonny Göthberg ersätter Stefan Björkqvist i rollen som förvaltningschef i samband med att förvaltningsorganisationen blir en del av SBBs interna organisation. Peter Olausson är bostadschef och Karl-Erik Larsson är chef samhällsfastigheter. Huvudansvarig för förvaltning i koncernledningen är Lars Thagesson, vice vd och operativ chef, COO.