Stockholm 17:30
-0,89% Idag
+6,58% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-12 08:42:09

ARC AROMA PURE: LEVERERAT 10 OLIVECEPT, RESULTAT -4,4 MLN 2 KVSTOCKHOLM (Direkt) First North-bolaget Arc Arome Pure har levererat tio Oliveceptmaskiner hittills.

"Att leverera tio maskiner har varit en intern målsättning som uppnåddes efter kvartalets slut, något senare än beräknat eftersom produktutvecklingen krävde mer tid. Däremot uppnådde vi leveransmålet kort tid efter att vi hade en färdigutvecklad industriell produkt i april. Nu återstår installationer av samtliga levererade maskiner", skriver vd Johan Möllerström i delårsrapporten som publicerades på onsdagen.

Arc Aroma hade rörelseintäkter om 2,5 miljoner kronor (3,1) för kvartalet augusti till oktober, det andra i bolagets brutna räkenskapsår. Merparten, 2,4 miljonber (2,9) utgjordes av aktivering av utvecklingsutgifter.

Resultat efter finansnetto uppgick under kvartalet till -4,4 miljoner kronor (23,2). I resultatet under kvartalet i föregående år ingår en positiv resultateffekt på 26,4 miljoner kronor som avser omklassificeringen av innehavet i Optifreeze.

I totalresultat som uppgår till 2,7 miljoner kronor (23,2), ingår under detta kvartal en positiv resultateffekt på 7,1 miljoner kronor. Detta avser värderingen av innehavet i Optifreeze till verkligt värde.