Stockholm 17:30
-0,40% Idag
+4,44% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-03-20 09:03:30

PAYNOVA: B MATTSSON, J ÅBERG TILL STYRELSE, RIKTAD EMISSIONSTOCKHOLM (Direkt) Paynovas valberedning föreslår Bo Mattsson och Johan Åberg som nya styrelseledamöter och har genomför en riktad nyemission till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland Bo Mattsson.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Bo Mattsson grundade bland annat Cint som såldes till Nordic Capital 2016. Johan Åberg har varit vd i Kappahl, Jula och Bauhaus.

Paynovas riktade nyemission, som styrelsen beslutade om den 19 mars, omfattade cirka 7,3 miljoner kronor, före emissionskostnader, till ett fåtal kvalificerade investerare, däribland Bo Mattsson. Nyemissionen omfattade 9.955.833 nya aktier till ett pris av 73 öre per aktie. Prissättningen har skett utifrån aktiens marknadspris justerat med en förhandlad marknadsrabatt.

Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att styrelsen bedömer det vara till gagn för bolaget och aktieägarna att genomföra en snabb och kostnadseffektiv kapitalanskaffning på de villkor som gäller för emissionen samt att bolaget tillförs kapital att användas för rörelsens drift.

Nyemissionen innebär en utspädning för befintliga aktieägare om cirka 3,8 procent.