Stockholm 17:30
-0,34% Idag
+16,00% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2019-03-19 09:53:17

NYFOSA: VÄRDERAT I KLASS MED HEMFOSA TROTS SÄMRE KVALITÉ - ABGSTOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Kursuppgången i Nyfosa har medfört att mycket är inprisat. Nyfosa värderas ungefär i linje med Hemfosa och Wihlborgs trots att båda de bolagen har en klart högre tillgångskvalité.

Det skriver ABG Sundal Collier som förklaring i den analys där rekommendationen för fastighetsaktien sänks från köp till behåll med bibehållen riktkurs om 55 kronor.

ABG pekar dels på en högre P/CE-multipel, det vill säga pris i förhållande till så kallat "cash earnings"-kassaflöde, för Nyfosa mot de två sektorskollegorna. Därutöver är Nyfosas implicita avkastningskrav, baserat på aktiekursen, bara 0,2 till 0,3 procentenheter högre än Hemfosas och Wihlborgs, enligt investmentbanken.

"Det trots att vi anser att tillgångskvalitén i de bolagen är klart bättre. Den relativt låga värderingsyielden begränsar utrymmet för ytterligare värdetillväxt", skriver ABG Sundal Collier angående Nyfosa.