Stockholm 17:30
+0,50% Idag
+13,10% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2016-10-28 16:08:37

C SECURITY: FÖRETRÄDESEMISSION 3,6 MLN OM EJ STORORDER MOTTASSTOCKHOLM (Direkt) C Security har beslutat att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt om cirka 3,6 miljoner kronor.

För varje aktie i C Security erhålls en teckningsrätt. Tre teckningsrätter berättigar till teckning av två nya aktier till teckningskurs 0:60 kronor.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Styrelseledamöter och huvudägare avser att teckna sin del av nyemissionen vilket motsvarar cirka 50 procent av totala företrädesemissionen.

"Nyemissionen är villkorad till att bolaget inte får en stor order som väsentligt förändrar bolagets kapitalbehov. Om bolaget erhåller en stor order senast den 11 november förbehåller sig styrelsen rätten att avbryta emissionen", skriver bolaget.

C Security utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervakningssystem för den globala båtmarknaden och handlas på Aktietorget.