Stockholm 17:30
-0,01% Idag
+1,65% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2017-11-14 09:00:57

SEAMLESS: GJORT UPP MED ACCUMULATESTOCKHOLM (Direkt) Patent- och marknadsöverdomstolen har beslutat att avskriva de båda målen där Accumulate överklagat om patentintrång från Seamless sedan bolagen gjort upp. Seamless får ersättning för rättegångskostnader.

Det uppger Seamless i ett pressmeddelande.

Accumulate lämnade 2013 in en stämningsansökan mot Seamless om patentintrång. Seamless svarade 2014 med att i en stämningsansökan begära att Accumulates patent skulle förklaras ogiltigt. Patent- och marknadsdomstolens avgöranden kom den 15 september och överklagades av Accumulate. Men det blir alltså ingen överprövning.

Målen avskrivs sedan parterna gjort upp "slutligt, och utan ytterligare tidsutdräkt". Uppgörelsen innefattar också ekonomisk kompensation till Seamless relaterad till rättegångskostnader. Hur mycket pengar det handlar om framgår inte.