Stockholm 17:30
-0,17% Idag
+13,98% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2015-08-27 11:03:01

ORASOLV: MÅL GENOMFÖRA FLER FÖRVÄRV I ÅR


STOCKHOLM (Direkt) Tandvårdsbolaget Orasolvs fokus i år är att fortsätta sin förvärvsstrategi och målsättningen är att slutföra ytterligare klinikförvärv före årsskiftet samtidigt som arbetet med tillväxt och effektivisering av befintlig verksamhet pågår.
Det framgår av bolagets halvårsrapport.
"Effektivt bedriven tandvård har mycket goda förutsättningar att leverera ebitda-marginal om 15-20 procent. Under en period kommer Orasolv att prioritera tillväxt och genomföra investeringar som syftar till att skapa en av Sveriges tre ledande tandvårdskedjor", framgår det vidare av rapporten.

Andra kvartalet i korthet:

• Nettoomsättningen uppgick till 26,4 mkr (20,8).

• Rörelseresultatet före avskrivningar nådde 1,5 mkr (3,1).

• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 0,4 mkr (1,8).