Stockholm 12:01
+0,55% Idag
+13,69% Sedan årsskifte
-0,01% OMXSPI

2018-12-13 09:36:57

Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB


Flaggningsmeddelande i Stendörren Fastigheter AB

Anmälan om förvärv eller överlåtelse av finansiella instrument.

Emittent556825-4741 Stendörren Fastigheter AB
InstrumentSE0006543344 A and B shares
InnehavareEQT Fund Management S.a.r.l.
 
Före transaktionen
Antal aktier0
Antal rösträtter0
 
Transaktionen
Skäl för flaggningKöp
Datum2018-12-10
Gränsvärde för antal aktier25 %
Gränsvärde för rösträtter50 %
 
Efter transaktionen:
Antal
 - aktier7 356 799
 - direkt innehavda rösträtter0
 - indirekt innehavda rösträtter25 356 799
Andel
 - aktier26,12904 %
 - direkt innehavda rösträtter0 %
 - indirekt innehavda rösträtter50,05721 %
Fördelning av totalt innehav
Andel rösträtterAntal aktier genom:
Aktier, samt övriga instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 150,05721 % 7 356 799
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 2
Finansiella instrument enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 3
 - Fysisk avvecklade
 - Kontantavräknade
 
TOTALT50,05721 % 7 356 799
 
Totalt antal rösträtter
 
Kedja av kontrollerande företag genom vilka rösterna innehas
 - bolagGoldcup 17730 AB
 - antal rösträtter25 356 799
 - andel av rösträtter50,05721 %
 
Koncernens samlade innehav
 - antal rösträtter23 356 799
 - andel av rösträtter50,05721 %
 
Kontaktuppgifter
Kontaktperson
 - namnPeter Veldman
 - telefon+352 26 73 26
 - mejleqrealestate@eqtfunds.com

Innehavare rapporterar flaggning via fi.se. Innehållet i flaggningsmeddelandet svarar innehavaren för.
Informationen skickades av Cision och finns även i FI:s databas Börsinformation, www.fi.se/borsinformation.
Attached html: HTML